Όροι Χρήσης

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, κ.ά., εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της LingoPowers και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, κ.λπ., που ενδεχομένως διασυνδέονται με τον ιστότοπο δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από τη LingoPowers. Ως εκ τούτου, η LingoPowers δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ή υπηρεσιών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν με τον ιστότοπό του.

Η LingoPowers δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό του και δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων ή υπηρεσιών, που διασυνδέονται με αυτόν.

Κάθε πληροφορία ή οδηγία που αναφέρεται στον ιστότοπο της LingoPowers δεν υποκαθιστά τα επίσημα έγγραφα, όπως κανονισμοί, εγκύκλιοι, κ.ά.

Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες και οδηγίες του ιστότοπου, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι επίκαιρες, με τα σχετικά επίσημα έγγραφα και να απευθύνεται στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας για διευκρινίσεις.